Access

Bars

Pokušali ste sa meditacijom, svesnim disanjem, različitim praksama – ali ne možete dovoljno dugo da utišate svoj um da biste osetili blagodati ili vam je iscrpljujuće pratiti sve ove prakse?
Još uvek vam se iste situacije ponavljaju iznova i iznova?