Dopuštanje kao transforišući alat koji podiže Svesnost

Ranije mi je bilo jako teško da razumem ono ,,Sve će se samo rešiti samo otpusti”. Pitao sam se često ako ne učinim nešto sa ovim ništa se samo od sebe neće rešiti. Vrlo črvsto sam shvatao da životni problemi ili kako ih ljudi danas nazivaju ,,izazovi” nisu se sami od sebe stvorili tako da se i sami neće rešiti. Teško da sam ikada u tim situacijama energijom ,,MORANJA” rešavao išta lagano u svom životu. Trudio sam se, mučio mnogo puta i na kraju rezultat nikada nije bio lagan, već sam imao osećaj tereta, napora i stresa. Kako su godine prolazile počinjao sam sve dublje da razumem energiju. Ono što želim ovim tekstom da vam prenesem jeste upravo to da se stvari na energetskom nivou najviše menjaju kada se u potpunosti dopuste da budu takve kakve jesu. Možda ovo za neke od vas zvuči na prvu loptu kontradiktorno, jer kako možemo nešto da ostavimo i da se to reši za nejveće dobro po nas, ali dozvolite mi da vam u narednim pasusima približim više energiju dopuštanja.     

Šta predstavlja energija dopuštanja?

Najednostavnije rečeno, naše unutrašnjje Biće ili kako često se služim rečju Svest nikada ne bi menjala stvari na nivou kako mi to ljudi želimo. Kada bismo imali priliku da u jednom životnom trenutku u kojem se iskreirao ,,problem” unesemo Svesnost na način da vidimo kako bi svesno Biće rešilo tu situaciju, prvo što bi primetili bilo bi potpuno dopuštanje da sve bude tako kako jeste.

Razlog u tome leži što svesno Biće nema prosudjivanja o tome da je nešto loše ili dobro. Svest gleda na situaciju kao takvu kakva ona jeste. Ništa tu ne vidi kao loše, pogrešno, neumesno, nedopustvino itd.. Ljudski um ima takve poglede i obično zbog njih je i stvorio sve te situacije. Kako bi bilo lepo kada biste za sledeću životnu situaciju bili spreni za više dopuštanja. Samo rekli sebi dopuštam da sve ostane takvo kako jeste, ne vidim ništa loše u tome što se iskreiralo. Ovakav pristup bi vas momenatlo podigao na viši nivo Svesti u tom trenutku. Ne biste više sagledavali situaciju iz misli sopstvenog uma koji je i iskreirao sam problem, već biste prekinuli tok misli i dopustili da se izdignete iznad svega toga. Dopuštanjem dozvoljavamo Svesnosti da se spusti u samo situaciju. To možemo i predsatviti na sledeći način. Kada smo u stanju mirovanja nivo Svesti se podiže, kada smo u stanju reagovanja produžavamo energiju u kojoj reagujemo. Ako ste recimo ljuti na neku osobu, i razmišljate kako je mogla to da vam uradi, vi poručujete univerzumu, donesi mi još situacija u kojoj ću moći da budem ljut/a i da ispoljavam ovu energiju. Ta energija vas jednostavo drži zaglavljenima u toj reakciji i stvarate još više toga. Ali ako biste rekli sebi, hajde da ovu situaciju vidim drugačije, odnostno da joj DOPUSTIM da bude takva kaka jeste i da vidim šta ću naučiti posmatranjem. Tada ste spremni za više istine o tome šta se tu zaista dešava.

Ako želite da znate istinu potrebno je da dopustite da vam se prikaže.

Samo dopuštanje govori već mnogo o tome da ste spremni da se menjate i da ne ragujete po istim sistemima razmišljanja. Medjutim nije u pitanju samo to već sa dopuštanjem otkrivamo šta je u samoj situaciji zapravo istina koji smo često prekrivali našim uverenjima. Verujem da vam se barem jednom desilo da vam druga osoba kaže nešto što vam se ne svidja, ona neposredno gleda vas život i vidi širu sliku nego vi. Možda se u početku ljutite ali na kraju posle nekog vremena kada i sami to uočite, priznate joj da je bila u pravu. Zašto je to tako?

Iz razloga što mi razmišlamo o situaciji i imamo svoje glediše bez obzira šta je tu prava istina. Sve dok nismo spremni da čujemo, vidimo dublje ili bolje rečeno dopustimo da nam se ljudi prikažu onakvim kakvi oni uistinu jesu mi ćemo verovati da su oni ,,takvi” kakvi ih zamišljamo. Dopuštanjem im energetski govorimo sada ću da te posmatram, neću više da razmišljam o tebi, kao naučnik koji posmatra svoj eksperiment, i da vidim kako se ponašaš, šta govoriš, kako delaš. Ne želim da imam mišljenja o tebi, želim da vidim šta je tu prava istina. Ovo je izuzetan alat kada želite da uneste više istine i Svesnosti u bilo koju situaciju. Pre nego uopšte odregujete, odgovorite, kažete ili učinite nešto, posmatrajte i dopustite da vidite stvari onakvim kakvim vam se prikazuju. Otkrićete i naučićete mnogo o životu.

Dopuštanjem, dozovoljavate da Viša Svest dodje do vašeg uma pre nego iz njega odragaujete po satraim obrazcima razmišljanja. To će vam pomoći da unesete više nove energije koja će doneti i transformativne promene u samu situaciju. Za svadju je potrebeno dvoje, zamislite kada biste bezuslovno dopustili drugoj osobi da se ponaša na način na koji ona želi ili da vas izaziva kako god da želi. Šta bi se desilo? Posle odredjenog vremena ne bi imala više sa kim da se svadja jer vi ne reagujete, ona bi ili odustala ili otiša ili se promenila. To se zove unošenje Svesnosti u samu situaciju bezuslovnim dopuštanjem. 

Više lekcija, alata i praktičnih vežbi o energiji dopuštanja možete iskusiti na prvom online programu ,,Pristup Sadašnjem Trenutku” https://igorergic.com/online-program/ inspirisan učenjima i praksom jednog od najpoznatijih svetskih učitelja Echart Tolle-a.