Dopuštanje kao transforišući alat koji podiže Svesnost Ranije mi je bilo jako teško da razumem ono ,,Sve će se samo rešiti samo otpusti”. Pitao sam se često ako ne učinim…
VIŠE
Najveći današnji problem jednog čoveka tiče se toga što ne zna kako da utiša um. Pretrpan je obavezama, moranjima, rokovima i teško u takvom haosu može da pronadje malo mira.…
VIŠE
Mogu li vas pitati nešto? Šta mislite da li je vredno da čekamo?   Da čekamo sledeću godinu pre nego prihvatimo ovo sada. Da sačekamo završetak školovanja,studija pre nego prihvatimo…
VIŠE
Zavisnost od razmišljanja Iako su danas najveće zavisnosti od alkohola, raznih supstanciji, cigareta, hrane, društvenih mreža, ja bih ovde dodano onu prvu i najraniju koja je potajni uzročnih svih ovih…
VIŠE